Oderland

Oderland levererar sedan 1998 en högkvalitativ och driftsäker lösning för webhosting, e-post, domänhantering, VPS, managed- och dedikerad server.

Oderland äger själva sina datahallar och all teknisk infrastruktur. Det innebär att vi alltid har tillgång till all kritisk utrustning vilket hjälper till att hålla nere vår responstid och därigenom ha Sveriges främsta användarsupport.

24/7 driftjour ingår i de flesta av våra tjänster vilket är unikt i Sverige.