Linköping University

Linköpings universitet (LiU) har 4000 anställda, 27 000 studenter, 1300 doktorander och finns både Linköping och Norrköping. Med en tradition av förnyelse och öppenhet för samverkan över gränser är vi med och bygger morgondagens samhälle.

LiU är störst i landet på kvalificerade professionsutbildningar (läkare, civilingenjörer etc) och erbjuder 160 utbildningsprogram, varav 20 på engelska. Vid LiU finns också 550 fristående kurser. Studenterna kommer från hela landet (trettio procent från Östergötland och resten från övriga Sverige) och hör till dem som etablerar sig snabbast på arbetsmarknaden och har högst snittlön ett år efter examen.

LiU har också gjort sig känt för sin förmåga att driva mång- och tvärvetenskaplig forskning, inte sällan i samverkan över fakultetsgränserna. Vid LiU finns ett tiotal forskningsmiljöer som av forskningsråden erhållit särskilt stöd som centres of excellence.

Vi har också alltid haft en nära dialog med näringsliv och samhälle, både när det gäller forskning och utbildning. Det LiU gör ska komma till användning. Tillsammans med andra kan vi bygga en bättre, mer hållbar värld.